Vinhomes Gardenia đô thị đẳng cấp biệt thự, liền kề, shophouse, chung cư cao cấp tại Hàm Nghi, Nam Từ Liêm - Chủ đầu tư VinGroup

Thứ Năm, 8 tháng 9, 2016

Mặt bằng tòa A3 tầng 4 đến 39 Vinhomes Gardenia

Điểm lưu ý : Quý khách muốn xem ảnh to hơn click vào ảnh mình muốn xem
Mặt bằng A3 tầng điển hình từ tầng 4 đến tầng 39 Vinhomes Gardenia
Mặt bằng A3 tầng điển hình từ tầng 4 đến tầng 39 Vinhomes Gardenia

A3 từ tầng 4 đến 39 The Arcadia Vinhomes Gardenia
Mặt bằng tòa A3 từ tầng 4 đến 39 The Arcadia Vinhomes Gardenia
01 từ tầng 4 đến tầng 39 The Arcadia Vinhomes Gardenia
Mặt bằng căn số 01 từ tầng 4 đến tầng 39 The Arcadia Vinhomes Gardenia 

02 Duplex từ tầng 4 đến tầng 39 The Arcadia Vinhomes Gardenia
Mặt bằng căn số 02 Duplex  từ tầng 4 đến tầng 39 The Arcadia Vinhomes Gardenia 

03 và 04 từ tầng 4 đến tầng 39 The Arcadia Vinhomes Gardenia
Mặt bằng căn số 03 và 04  từ tầng 4 đến tầng 39 The Arcadia Vinhomes Gardenia 

05 và 06 từ tầng 4 đến tầng 39 The Arcadia Vinhomes Gardenia
Mặt bằng căn số 05 và 06  từ tầng 4 đến tầng 39 The Arcadia Vinhomes Gardenia 

07 và 08 từ tầng 4 đến tầng 39 The Arcadia Vinhomes Gardenia
Mặt bằng căn số 07 và 08  từ tầng 4 đến tầng 39 The Arcadia Vinhomes Gardenia 

09 và 10 từ tầng 4 đến tầng 39 The Arcadia Vinhomes Gardenia
Mặt bằng căn số 09 và 10  từ tầng 4 đến tầng 39 The Arcadia Vinhomes Gardenia 

11 và 12 từ tầng 4 đến tầng 39 The Arcadia Vinhomes Gardenia
Mặt bằng căn số 11 và 12  từ tầng 4 đến tầng 39 The Arcadia Vinhomes Gardenia 

12A và 12B từ tầng 4 đến tầng 39 The Arcadia Vinhomes Gardenia
Mặt bằng căn số 12A và 12B  từ tầng 4 đến tầng 39 The Arcadia Vinhomes Gardenia 

15 và 16 từ tầng 4 đến tầng 39 The Arcadia Vinhomes Gardenia
Mặt bằng căn số 15 và 16  từ tầng 4 đến tầng 39 The Arcadia Vinhomes Gardenia 

17 và 18 từ tầng 4 đến tầng 39 The Arcadia Vinhomes Gardenia
Mặt bằng căn số 17 và 18  từ tầng 4 đến tầng 39 The Arcadia Vinhomes Gardenia 

19 từ tầng 4 đến tầng 39 The Arcadia Vinhomes Gardenia
Mặt bằng căn số 19  từ tầng 4 đến tầng 39 The Arcadia Vinhomes Gardenia 

20 Duplex từ tầng 4 đến tầng 39 The Arcadia Vinhomes Gardenia
Mặt bằng căn số 20 Duplex  từ tầng 4 đến tầng 39 The Arcadia Vinhomes Gardenia 

21 từ tầng 4 đến tầng 39 The Arcadia Vinhomes Gardenia
Mặt bằng căn số 21  từ tầng 4 đến tầng 39 The Arcadia Vinhomes Gardenia 


back Vinhomes next vinhomes Vinhomes

Copyright © Vinhomes Gardenia | Sitemap | Thiết kế Đô thị Hà Nội